BGH Polska Sp. z o.o.: Pracodawca przyjazny pracownikom


  • 2015-01-15

    15 stycznia 2015r. dziewiętnastu pracodawców odebrało z rąk Prezydenta RP oraz przewodniczącego NSZZ "Solidarność" certyfikaty “Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Zgłoszenia do akcji certyfikacyjnej dokonała Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Baildon na wniosek Komisji Zakładowej "S" BGH Polska. Komisja Certyfikacyjna wybrała 19 zakładów, którzy otrzymali certyfikat, a wśród nich BGH Polska Sp. z o.o. w Katowicach.

    Laureaci zostali nagrodzeni m.in. za przestrzeganie prawa pracy, przepisów BHP i organizowanie się związków zawodowych w zakładach pracy.Wyróżniony certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” ma prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego. W skład Komisji Certyfikacyjnej wchodzą: przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, przedstawiciel Prezydenta RP, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz przedstawiciel KK.