Tragedia (Galeria) Handlowa Baildon. Innych pomysłów brak


 • 2016-03-10

  Urząd Miasta Katowice wyłożył do wglądu kolejny projekt planu przestrzennego zagospodarowania terenów po byłej Hucie Baildon. Do 7 kwietnia br. można składać uwagi, a we wtorek 22 marca o godz. 15:00 odbędzie się na ten temat dyskusja publiczna. Zgodnie z ustawą projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie odziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu …

  Dla przypomnienia warto napisać, że na bazie zlikwidowanej huty i jej wydziałów powstały tu nowoczesne i dobrze prosperujące zakłady produkcyjne, które w większości przypadków są liderami w swojej branży z dużymi perspektywami rozwoju. Przekłada się to na zwiększenie zatrudnienia, które na tym terenie jest dość spore, a w dodatku stawki wynagrodzenia oferowane przez baildonowskich pracodawców mocno odbiegają (na plus) od branży handlowej. Pomysł Urzędu Miasta na ten łakomy kawałek gruntów jest tylko jeden: galerie handlowe i markety. Dzięki tym działaniom Urząd Miasta i miejscowi deweloperzy zarobią ładną kasę, a mieszkańcy i pracujący tu ludzie jak będą już na bezrobotnym to pewnie wstąpią do nowo powstałej Baildonowskiej Galerii Handlowej lub kompleksu Nowa Bracka i zrobią zakupy.

  W końcu galeria handlowa to także miejsca pracy (za 1850 PLN brutto).

  Portal www.katowice.wyborcza umieścił dość obszerny artykuł:
  „Galeria Baildon? Na terenie huty będzie można zbudować centrum handlowe.”
  Dowiemy się jasno że ”… z projektu wynika, że w tym miejscu ma powstać "wielofunkcyjny zespół zabudowy usługowo-handlowej (...) o randze ponadlokalnej, z (...) obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 tys. metrów kwadratowych powierzchni”.

  Polecam lekturę oraz zachęcam do wpisywania swoich komentarzy.
  Ogłoszenie Urzędu MIasta Katowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach