Radni Katowic za kolejną galerią handlową.
Sprawa przesądzona Baildona City Center ???


 • 2016-07-27

  27.07.2016 godz. 11:00 Urząd Miasta Katowice.

  Radni Miasta Katowice na swojej sesji odrzucili wszystkie (ponad 800 pogrupowanych w 136 uwag) wnioski mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników dotyczące terenów po Hucie Baildon. Głosami radnych z Forum Samorządowego Marcina Krupy oraz PiS uchwalono plan przestrzennego zagospodarowania "ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon". Plan ten dopuszcza powstanie kolejnej galerii handlowej o powierzchni handlowej ponad 2000 m2.

  Widzimy do czego może doprowadzić brak długoletniej strategii dla miasta, brak pomysłów na rozwój katowickich dzielnic oraz Centrum. Jedyną krótkowzroczną reakcją naszych Radnych na wolne tereny jest zgoda na budowanie kolejnych marketów i galerii.

  Warto posłucha co mają mieszkańcy do powiedzenia w tym temacie

  Szanowni Państwo,

  Pracownicy baildonowskich spółek,

  Mieszkańcy Załęża,
  20.07.2016r. zakończyły się dwudniowe obrady Komisji Rozwoju Rady Miasta Katowice w sprawie poparcia nieuwzględnionych przez prezydenta uwag wniesionych do projektu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Gliwickiej i Grundmana w Katowicach z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon. Po połączeniu w dokumencie pozostało 138 uwag.

  W posiedzeniu Komisji udział wzięli : Marek Chmieliński, Michał Luty, Krystyna Panek, Arkadiusz Godlewski, Aleksander Uszok i Witold Witkowicz Krzysztof Pieczyński, Damian Stępień, Tomasz Rokicki.
  Jedynie Radni: Arkadiusz Godlewski, Aleksander Uszok i Witold Witkowicz we wszystkich ponad 130 głosowaniach byli przeciwni lub wstrzymywali się od głosowania nad przyjęciem wniosków prezydenta miasta odrzucających uwagi. W sprawie najbardziej istotnej tj. pomniejszenia roli handlu na tym terenie w tym zmniejszenia proponowanej pow. handlowej ze sprzedażą, co uniemożliwiłoby budowę kolejnej galerii (za kościołem w Dębie) radni z Forum Samorządowego i Marcin Krupa wspierani większością radnych PiS w głosowaniu przyjęli obecny zapis projektu pozwalający na powstanie galerii handlowej. Wyłącznie w dwóch przypadkach głosowanie nie rozstrzygnęło tej kwestii.  W sprawie budowy hali sportowej za biblioteką Miejską przy ul Gliwickiej 93, gdy w głosowaniu chodziło o możliwość połączenia hali z ulicą Marcina, co niewątpliwie mogłoby przyspieszyć jej budowę, głosami radnych z Forum Samorządowego i Marcin Krupa wspieranych przez niektórych radnych z PiS wniosek odrzucono. Tym samym powstanie hali sportowej, która podobno tak bardzo leży na sercu włodarzom miasta i która w planie zagospodarowania została powiązana z budową ulicy Nowo Gliwickiej zostało przesunięte na bliżej nieokreśloną przyszłość. Przypomnijmy, że budowa ulicy Nowo Gliwickiej trwa już około 30 lat.

  Odrzucono wszystkie zgłaszane uwagi w tym wiele uwag spółek działających na tym terenie. Nie inaczej potraktowano liczne uwagi mieszkańców, jednostek samorządowych i instytucji. Wola budowy kolejnej galerii jest niestety wszechobecna i nie liczą się tu argumenty, że będzie to miało swój negatywny wpływ na ostatnie zakłady na terenie Huty i przy obecnym układzie komunikacyjnym zwiększy zakorkowanie ulicy Gliwickiej i Brackiej.  Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon