Andrzej KAROL nowym szefem Krajowej Sekcji Hutnictwa


 • 2016-09-30

  30 września, podczas 46 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” Delegaci wybrali Andrzeja Karola nowym przewodniczącym Rady – gratulujemy! Dotychczasowy przewodniczący Adam Ditmer, który złożył rezygnację z funkcji pełnił ją przez 24 lata – Adam otrzymał podziękowania zarówno w trakcie zebrania, jak i w czasie uroczystej Mszy Św. odprawionej w intencji hutników podczas XX jubileuszowej Pielgrzymki Hutników do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie.

  W Sudole k. Ostrowca Świętokrzyskiego odbyło się 46 WZD Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”. Gospodarzem obrad była MOZ NSZZ „Solidarność” Celsa Huta Ostrowiec. W związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego Przewodniczącego Krajowej Sekcji Hutnictwa Adama Ditmera głównym punktem WZD były wybory. Po przyjęciu przez Walne Zebranie rezygnacji, Adam Ditmer otrzymał serdeczne podziękowanie za długoletnie (24 lata) przewodniczenie Krajowej Sekcji Hutnictwa. Nowym Przewodniczącym Rady Walne Zebranie wybrało Andrzeja Karola, dotychczasowego Zastępcę Przewodniczącego Krajowej Sekcji Hutnictwa. W wyborach uzupełniających na członka Rady Sekcji i Delegata na Kongres Sekretariatu Metalowców zebrani wybrali Adama Ditmera.

  W dalszej części programu WZD dyskutowano nad bieżącą i przyszłą sytuacją hutnictwa w Polsce w kontekście zagrożeń dla branży związanych z importem do Polski tanich wyrobów hutniczych, wdrożeniem polityki klimatyczno-energetycznej, przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej, czy wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.Zaproszony na zebranie Przewodniczący Bogdan Szozda w wystąpieniu przedstawił m. in. podejmowane przez Sekretariat Metalowców i europejską strukturę industriAll działania mające na celu wsparcie przemysłu hutniczego. Następnego dnia delegacje hutników z całej Polski wzięły udział w XX Jubileuszowej Pielgrzymce Hutników do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie. Mszę Św. odprawioną w intencji hutników i ich rodzin uświetnił chór „Moniuszko” z Czechowic-Dziedzic, Orkiestra Dęta CMC Poland Zawiercie oraz liczne poczty sztandarowe. Specjalnym wydarzeniem uroczystości była obecność relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, które z Gdańska przywiózł Bogdan Biś – Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

  Źródło: www.sekretariatmetalowcow.pl  Zobacz również materiał w TVP Kielce