Połączenie Elektrowni Chorzów i WPRD


 • 2017-02-01

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że z dniem 15 grudnia 2016 roku nastąpiło połączenie spółek ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 (Spółka Przejmująca) i WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach ul. Miedziana 5 (Spółka Przejmowana).

  W związku z dokonanym połączeniem spółka ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie wstąpiła z dniem 15 grudnia 2016 roku we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, tj. WOJEWODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O. na zasadzie sukcesji uniwersalnej; natomiast na podstawie art. 493 kodeksu spółek handlowych, i z dniem 15 grudnia 2016 roku zostało wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Równocześnie spółka po połączeniu zmieniła nazwę na: WOJEWODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A..  Stosowne decyzje w tej sprawie podjął Zarząd Redionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności:

  ”Zgodnie z §4 uchwały Komisji Krajowej nr 20/05 w przypadku połączenia w trybie przejęcia przez pracodawcę, tak jak to miało miejsce w przypadku połączenia Elektrowni Chorzów S.A. z WPRD w Katowicach Sp. z o.o., gdzie Elektrownia Chorzów przejęła WPRD w Katowicach, przejęcie jednostki organizacyjnej Związku działającej u przejmowanego pracodawcy przez jednostkę organizacyjną Związku działającą u pracodawcy przejmującego, nie wymaga decyzji władz tych organizacji, a osoby zatrudnione w przyłączonym zakładzie, będące członkami Związku, stają się członkami organizacji przejmującej z mocy prawa.”. W dalszej części zamieszczono następującą informację cyt.: „Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” poinformował o wskazaniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Baildon jako organizacji uprawnionej do reprezentowania członków Związku i pracowników WPRD S.A.”.

  Jednocześnie MOZ NSZZ "Solidarność" Baildon informuje, żę uchwałą porządkującą: spółka Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Chorzowie jako podmiot gospodarcz objęty jest działaniem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Baildon.