Walne Zebranie Delegatów MOZ BAildon


  • 2017-03-31

    W piątek 31 marca w Domu Lekarza odbyło się coroczne Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Baildon. Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Andrzej Karol oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawili swoje sprawozdania i informacje z działalności w rok 2016. W dalszej części posiedzenia zaproponowano zwiększenie wypłat zasiłków statutowych z tytułu urodzeniem dziecka, zgonu członka związku oraz tzw. wakacyjnego.

    Bardzo ważną sprawą dla naszej organizacji stało się połączenie dwóch zakładów, z których jeden jest objęty działaniem MOZ Baildon. W tym roku połączyły się spółki Elektrownia Chorzów S.A. oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Katowicach. Po połączeniu podmiotów na bazie Elektrowni Chorzów S.A. powstała spółka Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Chorzowie.

    Miłym akcentem naszego spotkania było uhonorowanie naszej długoletniej działaczki Ani Świetlińskiej Medalem „Semper Fidelis” (Zawsze wierni). Są wśród nas jeszcze osoby, n a które pracownicy i cała Solidarność mogą liczyć. Niezawodność, bezinteresowność, zaangażowanie i bezustanna pomoc to cechy którymi Ania niewątpliwie jest obdarzona. Wzór do naśladowania. Warto przypomnieć, że tym samym medalem i za te same zasługu zostali wyróżnieni Ewa Wiaterek, Irena Kania, Jerzy Sonek i Alfred Niewiadomski. Uroczystego wręczenia dokonano na spotkaniu opłatkowym Koła Emerytów i Rencistów w grudniu.